Adalet Akademisi Eğitim Faaliyetleri

ADALET AKADEMİSİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 17 ve 26 ncı maddeleri hükümleri gereğince, içinde yaşadığımız bilişim çağı olarak da adlandırılan süreçte yaşanan baş döndürücü değişim, gelişim ve özellikle Avrupa Birliğine uyum sürecinde hukuk ve adalet alanında yaşanan değişimler de dikkate alınarak, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî ve askerî
View Full Article…

Yeni Avukatlık Kanunu

AVUKATLIK KANUNU             Kanun Numarası                 : 1136           Kabul Tarihi                        : 19/3/1969           Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 7/4/1969   Sayı : 13168           Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 8   Sayfa : 1694     BİRİNCİ KISIM Avukatlık ve Avukat Avukatlığın mahiyeti: Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir
View Full Article…

Iddianamelerde dikkat edilecek hususlar

C.Savcılıklarınca düzenlenen iddianamelerde dikkat edilmesi gereken hususlar : TC Adalet Bakanlığı Teftiş kurulu önerileri;  1- Çocuklar Hakkındaki Evrakın Tefriki               Suç tarihinde l8 yaşını doldurmamış şüphelilerin büyüklerle birlikte işledikleri suçlarda, soruşturma evrakı tefrik edilmeden kamu davası açıldığı saptanmıştır.             (…sayılılar)             * 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 17/1. maddesi “küçüklerin büyüklerle birlikte suç işlemeleri
View Full Article…

Hukuk Mahkemelerine Tavsiyeler

TC. Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanlığından, HUKUK MAHKEMELERINE ÖNERİLER LİSTESİ : 1- Ailenin Korunmasına İlişkin Yasaya Göre Verilen Kararlarda Eksiklik   Asliye Hukuk Mahkemesinde Aile Mahkemesi sıfatıyla ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 1. maddesi gereği verilen tedbir kararlarında kusurlu eşe aynı Yasa’nın 1/II. maddesindeki ihtaratın yapılmadığı tespit olunmuştur. * 4320 sayılı Ailenin Korunmasına
View Full Article…

Ceza Mahkemelerine Tavsiyeler

 TC Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından; CEZA MAHKEMELERİNE ÖNERİLER LİSTESİ: 1- Ara Kararları Uyarınca Yapılan İşlemlerin Duruşma Tutanağının Altına Not Düşülmediği             Tüm ceza mahkemelerinde ara kararları uyarınca yapılan işlemin tutanak altına not düşülüp imzalanmadığı gözlenmiştir. * Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 92. maddesi yollamasıyla Hukuk ve
View Full Article…

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara Yönelik tavsiyeler

TC Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından;   Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlara dair öneriler: 1- Bir Kısım Şüpheliler Hakkında Karar Verilmemesi   … sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen evrakta, bir kısım şüpheliler için mukteza tayin edilmediği gözlenmiştir. * CİGM’nin 01/01/2006 tarih ve 2 sayılı Genelgesi’nin 30. maddesi gereğince; birden çok kişi hakkındaki şikâyeti
View Full Article…

Icra Dairelerine Tavsiyeler

TC Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından İcra Müdürlüklerine öneriler : A-İCRA ÖNERİLERİ 1-         Alacağın Haricen Ödenmesi Halinde Cezaevi Yapı Harcı Alınmayacağı … esas sayılılarda, alacağın haricen tahsili halinde cezaevi yapı pulu tahakkuk ve tahsil olunduğu görülmüştür. * Alacağın haricen tahsilinde, cezaevi yapı pulu tahakkuk ve tahsil edilemeyeceğinin, zira CEYP harcı alınmasının alacağın icra marifetiyle tahsili
View Full Article…

Hukuk Sözlüğü

Şu ana kadar en gelişmiş hukuk sözlüğü hukuki net sitesinde yayınlanmaktadır. Hukuk terimleri sözlüğünde, eş anlamlılar, kelime arama ve bulunan sözcüklerin anlamları hemen yanlarında görünmektedir. Yine hukuki net sitesinin ingilizce ve latince (roma hukuku) terimleri sözlüğü yararlanabileceğiniz diğer kaynaklardır. Site: Hukuki Net Türkçe Hukuki terimler sözlüğü : Hukuk Sözlüğü Roma Hukuku terimleri sözlüğü : Roma
View Full Article…

Vergi Mahkemeleri

VERGİ MAHKEMESİ BÖLGE YARGI ÇEVRESİNE DAHİL OLAN İLLER Adana   1   Osmaniye Ankara   1   – Antalya   1   Burdur–Isparta Aydın   2   Muğla Balıkesir   2   – Bursa   1   Yalova Çorum   3   – Denizli   1   Afyonkarahisar Diyarbakır   3   Mardin–Siirt–Şırnak–Batman Edirne   2   Çanakkale-Kırklareli Erzurum   3   Ağrı–Kars–Iğdır–Ardahan Eskişehir   1   Bilecik–Kütahya Gaziantep   2   Adıyaman-Kahramanmaraş-Kilis-Şanlıurfa Hatay   2   – İstanbul   1   – İzmir   1  
View Full Article…

Idare Mahkemeleri

İDARE MAHKEMESİ BÖLGE YARGI ÇEVRESİNE DAHİL OLAN İLLER Adana   1   Osmaniye Afyonkarahisar   3   – Aksaray 2 Niğde Ankara   1   – Antalya   1   – Aydın   2   – Balıkesir 2 – Bursa   1   Yalova Çanakkale 2 – Çorum  3  – Denizli   1   – Diyarbakır   3   Siirt–Batman Edirne   2   Kırklareli Elazığ   3   Bingöl Erzurum   3   Ağrı–Kars–Iğdır–Ardahan Eskişehir   1  
View Full Article…