Bölge Idare Mahkemeleri

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BÖLGE YARGI ÇEVRESİNE DAHİL OLAN İLLER Adana   1   Hatay–Mersin–Osmaniye Ankara   1   – Antalya   1   Burdur–Isparta Aydın   2   Muğla Bursa   1   Balıkesir–Yalova Denizli   1   Afyonkarahisar Diyarbakır   3   Mardin–Siirt–Şırnak–Batman Edirne   2   Kırklareli–Tekirdağ-Çanakkale Erzurum   3   Ağrı–Kars–Iğdır–Ardahan Eskişehir   1   Bilecik–Kütahya Gaziantep   2   Adıyaman–Kahramanmaraş Şanlıurfa–Kilis İstanbul   1   – İzmir   1   – Kayseri   2   Nevşehir–Yozgat-Kırşehir Kırıkkale   1   Çorum
View Full Article…

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı

TC. Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimleri şunlardır: Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü Hukuk işleri Genel Müdürlüğü Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Kanunlar Genel Müdürlüğü Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birligi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Basın ve Halkla ilişkiler
View Full Article…

TBMM’nin kurulmasından sonraki Adalet Bakanları

TBMM’nin kuruluşundan sonraki dönemde görev yapan tüm Adalet Bakanları : Celalettin Arif Bey 03.05.1920-24.01.1921 Mustafa Kazım Bey (V.) 22.04.1923-14.08.1923 Zekai Apaydın(V.) 16.12.1920-24.01.1921 Seyit Bey 18.08.1923-06.03.1924 Hafız Mehmet (V.) 08.02.1921-19.05.1921 Mustafa Necati Bey 06.03.1924-22.11.1924 R.Şevket İnce 19.05.1921-15.07.1922 Mahmut Esat Bozkurt 23.11.1924-27.09.1930 Behçet Bey (V.) 15.07.1922-16.08.1922 Y.Kemal Tengirşek 27.09.1930-25.03.1933 Rıfat Bey 16.08.1922-14.08.1923 Şükrü Saraçoğlu 24.05.1933-12.11.1938 Hilmi Uran
View Full Article…

TBMM’nin kurulmasından önceki Adalet Bakanları

TBMM’nin kuruluşundan önce görev yapmış bütün Adalet Bakanları   Ahmet Cevdet Paşa 25.4.1868-25.4.1870 Yûsuf Kâmil Paşa 25.1.1872-8.8.1872 Kavalalı Mustafa Fâzıl Paşa 25.4.1870-8.8.1870 Safvet Paşa 8.8.1872-12.3.1873 (Sd.) İbrâhîm Edhem Paşa 8.8.1870-4.7.1871 (Sd.) Ahmet Midhat Paşa 12.3.1873-21.9.1873 (Sd.) Şîrvânî-zâde Rüşdî Paşa 4.7.1871-25.9.1871 Hûrşîd Paşa 21.9.1873-4.3.1874 Mütercim Rüşdî Paşa 25.9.1871-22.10.1871 Â’kif Paşa 4.3.1874-12.6.1875 Kavalalı Mustafa Fâzıl Paşa 22.10.1871-25.01.1872 (Sd.) A’rifî Paşa
View Full Article…

Uyap Projesi Güçlendirildi

UYAP; Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıkları, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların fonksiyonlarını kapsayan yargı bilişim projesidir. · Bakanlık teşkilatı yanında 133 ağır ceza merkezinden 131’i, 577 mülhakat adliyeden 543’ü,
View Full Article…