ADALET UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARI

Adalet uzmanlığı sınav konuları genel olarak aşağıdaki başlıklarda toplanmış olup, sınava gireceklerin bu dersleri çalışmaları menfaatleri icabıdır.

A- GENEL KONULAR

 1. T.C Anayasası, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının 1
  sayılı Kararnamesi
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

B- GÖREV YAPTIKLARI BİRİMLERE GÖRE KONULAR

 1. Cezai ve Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve Uluslararası Kuruluşlar
 2. 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu
 3. İnsan Haklarına İlişkin Mevzuat
 4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku
 5. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yapısı, Yargılama ve
  Kararların İcra Usulleri
 6. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
 7. 1512 sayılı Noterlik Kanunu
 8. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
 9. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu
 10. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 11. 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İdarelerine
  Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
 12. 128/1 sayılı Arşiv Genelgesi
 13. SEGBİS+Yazılım
 14. Aktif Dizin ve Sanallaştırma
 15. Bilişim Ağları
 16. Büyük Veri Sistemleri
 17. Enerji
 18. Ağ ve Güvenliği
 19. UYAP Alan Bilgisi
 20. Java Programlama Dili
 21. Yazılım Mühendisliği
 22. Tasarım Örüntüleri (Design Patterns)
 23. Nesneye Dayalı Programlama
 24. 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı
  Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 25. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ile ilgili 4 nolu
  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 26. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış
  İşlemlerine Daire Yönetmelik
 27. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde çalıştırılan
  hükümlü ve tutukluların çalışma usulleri, sosyal hakları ve ücretleri

No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.