Yüzyıllar boyunca adalet hakkında sözler söylenmiş adalet, hak, hukuk ve özgürlük temaları işlenmiştir. Adalet kavramı ile ilgili felsefi söylemler, atasözleri, hadisler ve  ayetler :

Atatürkün adalet hakkındaki sözleri:

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.
1920

Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz. Kuralı adlî politikamızın temelidir. 1922

Her halde dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin üstündedir. ( 1919 )

Bu memlekette hükümsüz vatandaş öldürülmez. Vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Devlet adamının böyle düşünmesi lâzımdır. ( 1919 )

Ancak hatalarını kabul edenler, affedilmeye lâyık olurlar. Çünkü, bunlar, hatalarını anlamış, pişman olmuş, bir daha aynı hatayı işlememeye karar vermiş kimselerdir. Fakat suçlarını saptırmaya ve savunmaya kalkışanlar, aynı yolda devam edecekler demektir ki, bunları hoş görüp affetmek kesinlikle uygun değildir.

Hükümet, memlekete kanunu egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla yükümlüdür. Bu nedenle adalet işi çok önemlidir… Adli siyasetimizde izlenecek amaç, öncelikle halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile teması normal ve zorunludur.

Bunun için adalet seviyemizi bütün medeni toplumların adalet seviyesi derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız. Bu hususları tatmin için mevcut kanun ve usullerimizi bu görüşle iyileştirmekte, canlandırmakta ve yenilemekteyiz; ve buna devam edeceğiz.

Devlet halinde teşkilatlanmış bir insan toplumu anayasasında, adalet kuvvetinin bağımsızlığının önemini açıklamaya gerek yoktur. Milletlern yargı hakkı bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez. ( 1920 )

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. ( 1920 )

Herşey kanun yapmaktan ibaret değildir. Aksine herşey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren, daima karar verenden daha kuvvetlidir. ( 1920 )
Adalet hakkındaki evrensel sözler :

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. İhering

Hukuk ile medeniyet ve kültürleri arasında ahenk kuramayan cemiyetler bedbahttırlar. Falih Rıfkı Atay

Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur. Hz.Ebubekir

İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır. Anonim

Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. Anonim

Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur Anonim

Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur. Çiçero

Hukuk ilmi mukaddes bir şeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu çok aşağılatmak olur. Ulpinnus

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. Anonim

Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. Mirabeau

Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. Anonim

Eşitlik arayan mezara gitmeli. Alman atasözü

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. Anatole France

Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. Anonim

Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz. Bud Holiday

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir.  Pascal

Davalının aptalı, derdini mübaşire anlatırmış. Kilis sözü

Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. Hanry Clay

Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır. Tacitus

Doğru olan, haklı olandır. Alexander Pope

Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler. Anonim

Hak yerde kalmaz. Anonim

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. Buckle

Bir suç her şeydir; iki suç hiç birşey! MME Deluzy

Asılan hırsız değil, yakalanandır. Çek Atasözü

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı! Molierack

Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir. Seneca

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok… Tucker

Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. Ovidius

Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır. Anonim

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. Sokrates

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli Goethe

Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır. H.İbsen

Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek Ulpianus

Ahlakın olmadığı yerde kanun bir şey yapamaz. Napoleon

Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün büyün tavuklarını alır. Sadi

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. Thomas Fuller

Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. Balzac

Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı ulsal egemenliktir. -Atatürk

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner. -Konfüçyüs

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. -Konfüçyüs

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. -Konfüçyüs

Mutlak hak mutlak haksızlıktır. -Cicero

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. -Bernard Shaw

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. -Diderot

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. -Voltaire

Medeniyetin ilk şartı adalettir. -Freud

Adalet güzeldir Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir Hadis-i Şerif

Adalet mülkün temelidir HzÖmer ra

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır Hadis-i Şerif

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur J Amyot

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir John Webster

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir Pascal

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız Gandhi

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir Eflatun

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir Bacon

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun William Watson

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır Hadis-i Şerif

Devletin hazinesi adalettir Konfiçyus

Geç kalan adalet, adaletsizliktir W Savage Landor

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir Gandhi

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir A BMervan

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak V Hugo

Kılıcın yapamadığını adalet yapar Kanuni Sultan Süleyman

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir Blaise Pascal

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir Joseph Joubert

Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir Timurlenk

Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir Alain

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir Aristoteles

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. EMİLE ZOLA

Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur.HZ. MUHAMMED

Adalet, evrenin ruhudur.ÖMER HAYYAM

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON

Adalet mülkün temelidir. HZ. ÖMER

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY

Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.MIREBAU

Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.CHATEUBRIAND

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır.J.A. FROUDE

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED

Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.W. S. LANDOR

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.AMYOT

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. MONTAIGNE

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN WEBSTER

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.MONTAIGNE

Adaletli sultan, yeryüzünde Allah’ın gölgesi ve mızrağıdır.HAZRETİ MUHAMMED

Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. GANDHI

Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.EFLATUN

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.BACON

Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.WILLIAM WATSON

Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da o gerçekleri o kadar az görmeye başlar. HEYWOOD BRAUN

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. HZ. MUHAMMED

Devletin hazinesi adalettir. KONFUÇYUS

Hakiki adalet hayırsever değildir, hakiki hayırseverlik adil değildir. GEORGES DUHAMEL

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman iyidir. MAHATMA GHANDI

Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz.SENECA

Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz. J. ADDISON

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar. MAURICE DUEVERGER

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. VAUVENARGUES

İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. ABDÜLMELİK B. MERVAN

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. VICTOR HUGO

Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha zordur. SAINT EXUPERY

Kılıcın yapamadığını adalet yapar.KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. LAO-TSE

Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. LIMON LUCE

Memleketler kılıçla alınır, lakin adaletle muhafaza edilir.TİMURLENK

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu?ALBERT CAMUS

Silahlı adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir.ALAIN

Tanrı adaleti, onu sevene verir.AMENEMOPE

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. ARISTOTELES

Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır. William Godwin

Adalet devletin amacıdır. James Madison

Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir. Alexander Hamilton

Adalet erdemlerin kraliçesidir. Latin Atasözü

Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir. Marcus Tullius Cicero

Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. Thrasymachus

Adalet güzeldir, fakat emir’lerde olursa daha güzel olur.HZ. MUHAMMED

Adalet herkese hakkını vermektir. Justinian

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristo

Adalet kadar büyük, tanrısal bir şey yoktur. ADDISON

Adalet mahkemelerinin tam bağımsızlığı sınırlı anayasal (devlet) için gerekli bir ilkedir. Alexander Hamilton

Adalet mülkün temelidir. HZ. ÖMER

Adalet mülkün temelidir. Nizamülmülk

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. REFİK HALİD KARAY

Adalet olan yere kim sığınmaz ki. Zhantang

Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. Edmund Burke

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere ergeç ulaşır.MIREBAU

Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir. Walt Whitman

Adalet, evrenin ruhudur.ÖMER HAYYAM

Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir. Lustinianus

Adalet, ulusların sürekli yiyeceğidir.CHATEUBRIAND

Adalet… Onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendine ait olanı vermek. Ulpianus

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. HZ. MUHAMMED

Adaleti seven bir insan için her yer emindir. EPIKTETOS

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. J.A. FROUDE

Adaletin gecikmesi adaletsizliktir.W. S. LANDOR

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.AMYOT

Adaletin kılıcı ile vuran kol, ne kadar zayıf olursa olsun, gene kuvvetlidir. JOHN WEBSTER

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. BLAISE PASCAL

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. MONTAIGNE

Adaletin üç temel ilkesi vardır; mülkiyetin istikrarlı olması, mülkiyetin ancak mutabakat ile transfer edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesi… Eğer mülkiyet istikrarlı değilse daimi savaş olur. Eğer mülkiyet mutabakat sonucunda transfer edilmezse ticaret olmaz. Sözler tutulmazsa o zaman da birlik olmaz. David Hume

Adaletli ol… Merikare

Adaletli olmayı öğren. Vergil

Adaletli sultan, yeryüzünde Allah’ın gölgesi ve mızrağıdır.HAZRETİ MUHAMMED

Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz. HERAKLEITOS

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.EFLATUN

Adaletsizlik hükme acılık, geciktirme de tatsızlık verir.BACON

Adil olmayan yasalar mevcuttur: Onlara itaat etmekle yetinelim mi, yoksa bu yasaları değiştirinceye kadar onlara itaat mı edelim, yoksa bu yasaları ihlal mi edelim? Bu tür bir devlet yönetimi altında insanlar genellikle çoğunluğu ikna edinceye kadar beklemek gerektiğine inanırlar. Eğer yasalara karşı gelirlerse, çözümün mevcut kötülükten daha kötü olacağını düşünürler. Fakat bilinmelidir ki devletin kendisi çözüm olarak mevcut kötülükten daha kötüdür. Henry David Thoreau

Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak isteksamimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. Konfüçyüs

Aşırı adalet, aşarı adaletsizliktir. CICERO

Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz. Robespierre

Az şeye sahip olan değil, çok fazla şey isteyen fakirdir.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.