Adalet Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Arasında E-Haciz uygulaması hakkındaki işbirliği protokolü 14.5.2012 tarihinde imzalandı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile SGK arasında bir yıldır çalışmaları devam eden e-Haciz entegrasyonu tamamlanarak yürürlüğe girdi. Entegrasyon çalışmalarının tamamlanması nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Birol ERDEM ve SGK başkanı Sayın Fatih ACAR’ın katılımı ile iki kurum arasında işbirliği protokolü yapılan törenle imzalandı. Törende konuşma yapan Sayın ACAR SGK kurumunun geldiği aşamaları aktarırken Sayın ERDEM gelişen teknolojilerin vatandaşlara götürülen hizmetlerde, şeffaflık, hız ve kalite getirdiğine dikkat çekti. SGK adına Muhasebe Daire Başkanı Mahmut KARASU tarafından e-Haciz sisteminin işleyişine ilişkin bilgilendirme yaparken Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı adına sunum yapan Başkan Yardımcısı Muhittin KIRICI ise UYAP ile Türk yargı sisteminin geçirdiği değişime vurgu yaptı. Sayın Karasu beyanında SGK’da haciz işlemler ile ilgili 300 personelin çalıştığını, entegrasyon sayesine bu iş gücünden tasarruf edilerek, bu personelin başka işlemlerin yapılmasında kullanılabileceğini bu nedenle 12.400.000 TL tasarruf sağlandığını belirtti. E-Haciz entegrasyonu ile MOSİP Sisteminde kullanılmakta olan kesinti programları web servisi ile UYAP Bilişim Sistemi entegre hale getirilmiş olup hakkında icra takibi yapılan kişilerin kimlik bilgilerinin UYAP Bilişim Sistemi tarafından sorgulanması, varsa alacağına haciz konulması ve haczin kaldırılması elektronik ortamda sağlanmıştır. E-haciz entegrasyonu, tüm icra daireleri tarafından 24.04.2012 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılmış olup bu sayede icra dairelerinden SGK’ya fiziki evrak gönderme, yazışma yapma devri sona erdirilerek borçluların SGK’dan alacakları üzerine doğrudan haciz konulması ve kaldırılması sağlanmıştır. Bu uygulama ile icra dairelerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna icra ve nafaka yazıları gönderilmeyerek, icra kaydı işlemleri, icra dairelerinde kullanılmakta olan UYAP Bilişim Sisteminden yapılarak web servisi aracığıyla doğrudan MOSİP Sistemine aktarılmaktadır.

E-HACİZ UYGULAMASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ve KOLAYLIKLAR,

Adalet Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ortak çalışması sonucunda kamusal hizmetlerin elektronik ortamda sunulması kapsamında e-Haciz hizmeti başarıyla devreye alınmıştır. Mahkemelerde ve İcra Dairelerinde kullanılan UYAP Bilişim Sistemi ile MOSİP (Mali Yönetim Sistemi Projesi) sistemi arasında, alacak ve aylıklara uygulanacak haciz işlemlerinin elektronik ortamda yapılması amacıyla entegrasyon çalışması yapılmıştır. Bilindiği üzere İcra daireleri tarafından icra dosyalarında haciz için Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur kurumları ile maaş veya başkaca alacağı olanlar için ayrı ayrı yazışma yapılmaktaydı Bu durum ise alacaklıların alacağını tahsilini geciktiriyor bazen de borçluların hak kaybına sebebiyet veriyordu.

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emekli aylıkları ve bu aylıklardan yapılan kesintiler ayrı ayrı programlarda yapılmakta iken Sosyal Güvenlik Kurumu 2006 Mayıs ayında tek çatı altında birleşmelerinden sonra tek bir sistem üzerinde işlemlerin yapılabilmesi için 2009 yılı Kasım ayında MOSİP Sistemi devreye alınmıştır. 2009 yılı sonunda, Sağlık ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun’a göre yapılan ödemeler yeni sistem üzerinden ödenmeye başlanmış olup, 2010 Temmuz ayında da personel kesinti işlemlerinin yeni sistemden yapılmasına devam edilmiştir. Emekli ve hak sahiplerinin aylıkları ve bu aylıklardan yapılan kesintiler (Sosyal Güvenlik Destek Primi, nafaka, icra, yersiz ödemeler, kömür kesintileri, muayene katılım payı, ilaç katılım payı) MOSİP Sistemi üzerinden kesintileri yapılarak net maaşlar ilgililere ödenmek üzere bankalara aktarılmıştır.

MOSİP Sisteminde kullanılmakta olan kesinti programları web servisi ile UYAP Bilişim Sistemi entegre hale getirilmiş olup hakkında icra takibi yapılan kişilerin kimlik bilgilerinin UYAP Bilişim Sistemi tarafından sorgulanması, varsa alacağına haciz konulması ve haczin kaldırılması elektronik ortamda sağlanmıştır. Bu kapsamda Karabük İli İcra Daireleri pilot birim seçilerek haciz işlemleri UYAP ortamında yapılmış, sistem başarılı bir şekilde işler hale getirildikten sonra 24.04.2012 tarihinden itibaren tüm icra dairelerine yaygınlaştırılmıştır. Bu uygulama ile icra dairelerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna icra ve nafaka yazıları gönderilmeyerek, icra kaydı işlemleri, icra dairelerinde kullanılmakta olan UYAP Bilişim Sisteminden yapılarak web servisi aracığıyla doğrudan MOSİP Sistemine aktarılmaktadır.

UYGULAMADAN ÖNCE,

– İcra dairesi, SGK da haciz konulacak kişinin aylık alıp almadığı veya kimlik bilgileri hakkında yazı yazar ve SGK ya gönderilmek üzere postaya verir.

 1. PTT aracılığıyla gelen yazı SGK evrak servisine gelir ve kayıt altına alınır.
 2. İlgilinin arşivden gelen dosyası yazı ile beraber icra servisine gönderilir.
 3. İcra servisinde incelendikten sonra haciz bilgileri sisteme işlenir ve 7 gün içinde icra dairesine gönderilmek üzere yazı yazılır ve imzalar tamamlandıktan sonra evrak servisine gönderilir.
 4. Evrak servisinde işlemleri tamamlanır ve icra dairesine gönderilmek üzere postaya verilir.
 5. PTT aracılığıyla icra dairesine gönderilerek UYAP kullanıcısı tarafından kaydedilir.
 6. SGK’ca emekli veya hak sahibinin aylığından kesilen miktar icra dairesine gönderilmek üzere bankaya aktarılır.

UYGULAMADAN SONRA

 1. İcra dairelerince, kişi sorgulaması UYAP Bilişim sistemi üzerinden yapılır.
 2. Borçlunun aylık veya alacağına UYAP Bilişim Sistemi üzerinden doğrudan haciz konulur veya kaldırılır.

 

UYGULAMA SONUÇLARI,

 • SGK’da malvarlığına haciz konulacak kişilerin kimlik bilgileri, maaşı, kaç adet icrasının olduğu, UYAP Sistemi tarafından görülebilmektedir.
 • SGK ile icra daireleri arasındaki yıllık ortalama 400.000 adet yazışma ortadan kaldırılmıştır.
 • Yıllık ortalama 400.000 yazışmanın posta masrafı olarak 2.600.000,00 TL tasarruf yapılacaktır.
 • PTT aracılığıyla yapılan yazışmalardaki zaman kaybı önlenmiş ve işlemlerde daha hızlı netice alınması sağlanmıştır.
 • SGK’da bu işlemlerle ilgili 300 personelin iş gücünden tasarruf edilerek başka işlemlerin yapılmasında kullanılabilecektir.
 • SGK ve Adalet Bakanlığı arasındaki bilgi alışverişi elektronik ortama alınarak daha güvenli hale getirilmiştir.
 • Uygulamadan önceki sistemde, bu işlemler için yapılan kırtasiye malzemesi ve arşivden evrak getirmek için kullanılan araç, memur vb. genel gider kalemlerinden tasarruf edilmiştir.

 


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.