CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi

2019 CMK avukatlık ücret tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 30642 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2019 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarfenin amacı, 4/12/2004 tarhli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerne görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafii veya vekllerin yapacakları hukuk yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 346 TL,

b) Sulh ceza hâkimlklerinde takip edilen işler içni 539 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL,

d) Çocuk mahkemeleri: 1) Çocuk

Avukat Arama

İnternette Avukat arayanlar için önerilen bağlantılar şunlardır :

Avukat Arama Motoru 

BURADAKİ AVUKAT ARAMA SEÇENEKLERİ :

İllere göre (Adana, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer)

1- ADA GÖRE AVUKAT ARAMA
2- SOYADA GÖRE AVUKAT ARAMA
3- BARO SİCİL NUMARASINA GÖRE AVUKAT ARAMA

Avukatlar dizini

Hukuk büroları

Avukat bulma sitesi

Ve ayrıca Avukatların bağlı bulundukları Baroların web siteleri için : Avukatlar , Barolar ve Avukatlık Ortaklıkları ve Hukuk Büroları linklerini kullanabilisiniz.

Istanbul Barosu Seçim Sonuçları 2008

İstanbul Barosu seçimlerini yönetimdeki Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Av.Muharrem Aydın kazandı. Aydın 5 bin 619 oy alırken Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Kemal Aytaç 4 bin 362 oy aldı


Yaklaşık 24 bin üyesiyle dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nda başkanlık seçiminin heyecanı vardı. Önceki gün başlayan İstanbul Barosu’nun yıllık Genel Kurulu’nda ilk gün başkan adayları projelerini meslektaşlarına anlattı. Dün ise baro üyeleri gönüllerindeki yönetim kadrosunu seçmek için sandık başındaydı.
Seçimlerde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Av.Muammer Aydın, Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Av.Kemal Aytaç, Katılımcı Avukatlar Grubu adayı Av.Mebuse Tekay, Savunma Avukatları Grubu adayı Av.Muhittin Köylüoğlu, Birlik Platformu adayı Av.Uğur Yetimoğlu ve Hukukun Üstünlüğü Platformu adayı Av.Şadi Çarsancaklı’nın başkan seçilmek için yarıştı. Sabah 09.00’da başlayan oy verme işleminin ardından ardından sandıklar saat 17.00’da açıldı. Yaklaşık 15 bin avukatın oy kullandı. Bu sayı, baro üyelerinin üçte ikilik bir bölümünün oy vermeye geldiğini gösterdi ancak son seçimlerden bu yana üye sayısındaki artış dikkate alındığında, seçime katılım oranında ufak bir düşüş yaşandı. Katılımdaki azalmada Avrasya Maratonu’nun ve şiddetli yağmurun yarattığı ulaşım sorununun da etkisi olduğu belirtildi. Bazı avukatlar, kurul için şu an

Yeni Avukatlık Kanunu

AVUKATLIK KANUNU
 

          Kanun Numarası                 : 1136

          Kabul Tarihi                        : 19/3/1969

          Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 7/4/1969   Sayı : 13168

          Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5   Cilt : 8   Sayfa : 1694
 
 

BİRİNCİ KISIM
Avukatlık ve Avukat
Avukatlığın mahiyeti:

Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

             (Değişik : 2/5/2001 – 4667/1 md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Avukatlığın amacı:

Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

             Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

             (Değişik : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin