Hukuk ve Adalet Dersi

ÖĞRENCILERDE HUKUK BILINCININ GELIŞTIRILMESI UYGULAMALARI VE “HUKUK VE ADALET” DERSI ÖĞRETIM PROGRAMI GELIŞTIRMEK İÇIN İŞBIRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTIR

Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında Öğrencilerde Hukuk Bilincinin Geliştirilmesi Uygulamaları ve “Hukuk ve Adalet” Dersi Öğretim Programı Geliştirmek için 03-12-2012 tarihinde Adalet bakanlığı ve MEB arasında işbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Türkiye genelinde 2013-2014 öğretim yılından itibaren ortaokul 6 veya 7. sınıflarda okutulmaya başlanması planlanan Hukuk ve Adalet dersinin tanıtımı için hazırlanan afişler; Yargı kuruluşlarına, adliyelere, noterliklere ve ortaokullara gönderilmiştir.

HUKUK VE ADALET DERSİ İÇERİĞİ

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 03-12-2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında oluşturulan “Hukuk Bilinci Geliştirme Komisyonu” tarafından geliştirilen Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokul “Hukuk ve Adalet Dersi” öğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07-06-2013 tarih ve 53 sayılı kararı ile 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiştir.

Hukuk ve adalet dersi yıllık plan ve programı için tıklayınız.

Adalet hakkında sözler

Yüzyıllar boyunca adalet hakkında sözler söylenmiş adalet, hak, hukuk ve özgürlük temaları işlenmiştir. Adalet kavramı ile ilgili felsefi söylemler, atasözleri, hadisler ve  ayetler :

Atatürkün adalet hakkındaki sözleri:

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.
1920

Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz. Kuralı adlî politikamızın temelidir. 1922

Her halde dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin üstündedir. ( 1919 )

Bu memlekette hükümsüz vatandaş öldürülmez. Vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Devlet adamının böyle düşünmesi lâzımdır. ( 1919 )

Ancak hatalarını kabul edenler, affedilmeye lâyık olurlar. Çünkü, bunlar, hatalarını anlamış, pişman olmuş, bir daha aynı hatayı işlememeye karar vermiş kimselerdir. Fakat suçlarını saptırmaya ve savunmaya kalkışanlar, aynı yolda devam edecekler demektir ki, bunları hoş görüp affetmek kesinlikle uygun değildir.

Hükümet, memlekete kanunu egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla yükümlüdür. Bu nedenle adalet işi çok önemlidir… Adli siyasetimizde izlenecek amaç, öncelikle halkı yormaksızın süratle, isabetle, emniyetle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun bütün dünya ile teması normal ve zorunludur.

Bunun için adalet seviyemizi bütün medeni toplumların adalet seviyesi derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız. Bu hususları tatmin için mevcut kanun ve usullerimizi bu görüşle

E-Haciz Uygulaması

Adalet Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Arasında E-Haciz uygulaması hakkındaki işbirliği protokolü 14.5.2012 tarihinde imzalandı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile SGK arasında bir yıldır çalışmaları devam eden e-Haciz entegrasyonu tamamlanarak yürürlüğe girdi. Entegrasyon çalışmalarının tamamlanması nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Birol ERDEM ve SGK başkanı Sayın Fatih ACAR’ın katılımı ile iki kurum arasında işbirliği protokolü yapılan törenle imzalandı. Törende konuşma yapan Sayın ACAR SGK kurumunun geldiği aşamaları aktarırken Sayın ERDEM gelişen teknolojilerin vatandaşlara götürülen hizmetlerde, şeffaflık, hız ve kalite getirdiğine dikkat çekti. SGK adına Muhasebe Daire Başkanı Mahmut KARASU tarafından e-Haciz sisteminin işleyişine ilişkin bilgilendirme yaparken Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı adına sunum yapan Başkan Yardımcısı Muhittin KIRICI ise UYAP ile Türk yargı sisteminin geçirdiği değişime vurgu yaptı. Sayın Karasu beyanında SGK’da haciz işlemler ile ilgili 300 personelin çalıştığını, entegrasyon sayesine bu iş gücünden tasarruf edilerek, bu personelin başka işlemlerin yapılmasında kullanılabileceğini bu nedenle 12.400.000 TL tasarruf sağlandığını belirtti. E-Haciz entegrasyonu ile MOSİP Sisteminde kullanılmakta olan kesinti programları web servisi ile UYAP Bilişim Sistemi entegre hale getirilmiş olup hakkında icra takibi yapılan kişilerin kimlik bilgilerinin UYAP Bilişim Sistemi tarafından sorgulanması, varsa alacağına haciz

Adalet – Özel Güvenlik

Adalet hizmetleri kamu hizmeti olup, Adliyelerin Özel Güvenlik şirketleri tarafından korunması sorunları da birlikte getirdi.

Devletin Yargı hizmetleri, devlet memurları (hakim savcı adliye personeli) taradından icra edilmektedir. Kamu hizmetlisi sayılan bu görevliler ve adliye binalarının özel güvenlik şirketleri tarafından korunması ne kadar doğru? Adliyeler kendi bünyesinde özel güvenlik birimi oluşturabilir mi? Güvenlik personeli adliye güvenliği konusunda ne kadar uzman? İşte bu soruların cevaplarını özetlemeye çalışacağız.

Devletin yargı erkini yerine getiren görevliler, adliyeler ve mahkemeler ve duruşma salonlarının özel güvenlik elemanları tarafından korunması, hele hele hükümete yakınlığı ile bilinen Akdeniz güvenlik tarafından korunması hukukçuları ve vatandaşları düşündürüyor. Acaba adliyeler yeterince güvenli mi?
Güvenlik ve Koruma hizmeti açısından Kamuoyunda avukatlara özel güvenlikçiler tarafından yapılan yasadığı hareketler sıkça haber oldu. Yasayı bilmeyen

Ortaklardan Birinin Talebi Üzerine Limited Şirketlerin Haklı Sebeplerle Feshi

ORTAKLARDAN BİRİNİN TALEBİ ÜZERİNE LİMİTED ŞİRKETLERİN HAKLI NEDENLERLE FESHİ

I- GİRİŞ
Ticaret şirketleri, sermaye ve şahıs şirketleri olmak üzere iki türe ayrılmakta olup, genel olarak anonim ve limited şirketler sermaye şirketi, kolektif ve komandit şirketler ise şahıs şirketi olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar limited şirketler sermaye şirketi ise de, bazı konularda (yönetim ve temsil, haklı sebep faktörüne bağlı çıkma, çıkarılma veya şirketin feshini talep ve payın devrindeki güçlük) şahıs şirketlerinin özelliklerini taşımaları bakımından öğretide karma şirket türü olarak da nitelendirilmektedir. Zira limited şirketlerle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) hem anonim şirketlerle ilgili hükümlere, hem de kolektif şirketlerle ilgili hükümlere atıfta bulunulmuştur.
Limited şirketlerin, şahıs şirketlerine yaklaştığı ve bu şirketlerin özelliğini taşıdığı konulardan birisi de, “ortağın haklı (muhik) sebeplerle şirketin feshini mahkemeden isteyebilmesi” hususudur. Söz konusu durum, TTK’nın 549. maddesinde düzenlenmiş olup; bu düzenlemeyle limited şirketin ortağı, sözleşmeyle belirlenmiş olan süreden (TTK md. 506/V) önce şirketi sona erdirebilme imkanına sahip olmakta; böylelikle, limited şirketin süresine ilişkin TTK’nın 506/1-5. maddesi, aynı Kanun’un 549. maddesiyle yumuşatılmaktadır(1).
Ortaklardan birinin talebi üzerine mahkeme tarafından limited şirket hakkında fesih kararı alınması için TTK’nın 549/4. maddesinde belirtildiği üzere “haklı

Açıköğretim Adalet Bölümü

Yeni sisteme göre; Açıköğretim Adalet Bölümünün 2 yıllık önlisans programı bulunmakta ve kontenjan uygulanmamaktadır.

Yenilenen “Adalet Önlisans Programı” hakkında verilen bilgilere göre; “Adalet Bölümü ‘nün eğitim süresi 2 senedir.  2.ci yılın sonunda öğrencinin not ortalaması 80 ve üzeri şartını yerine getirdiği takdirde Hukuk Fakültesi örgün eğitime geçiş yapılabilmektedir.

Adalet Bölümü mezunları aynı zamanda,  Adalet Meslek Elemanı ünvanını kazanmaktadır. Adalet programının amacı hakim ve savcılara yardımcı memurlar yetiştirmektir.

Adalet Bölümü mezunları; (Hukuk fakültesine geçiş olanağı dışında)

  • Mahkeme kalemlerinde yazı işleri müdürlüğü ya da yardımcılığı,
  • İcra dairelerinde icra memurluğu ya da icra müdür yardımcılığı görevlerine atanabilmektedirler.
  • Ceza ve infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere gelebilmektedirler.

Adalet Bölümü’nün 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında kredili sisteme geçilmiş olup, bu bölümde toplam 16 dersten sorumluluk bulunmaktadır. Adalet Bölümü öğrencisi Güz ve Bahar dönemi olmak üzere toplam 72 krediyi tamamlamak zorundadır

Adalet mesleki eğitiminde, önlisans programı içerisinde yer alan dersler; Anayasa Hukuku, Halkla İlişkiler ve İletişim, İnfaz, İcra ve İflas, Medeni Usul, Memur Hukuku gibi dersler verilmektedir.

Detaylı bilgiler:

Hukuk Sözlüğü

Şu ana kadar en gelişmiş hukuk sözlüğü hukuki net sitesinde yayınlanmaktadır.

Hukuk terimleri sözlüğünde, eş anlamlılar, kelime arama ve bulunan sözcüklerin anlamları hemen yanlarında görünmektedir.

Yine hukuki net sitesinin ingilizce ve latince (roma hukuku) terimleri sözlüğü yararlanabileceğiniz diğer kaynaklardır.

Site: Hukuki Net

Türkçe Hukuki terimler sözlüğü : Hukuk Sözlüğü

Roma Hukuku terimleri sözlüğü : Roma Hukuku Sözlüğü

Ingilizce Hukuki terimler sözlüğü : Türkçe – Ingilizce Hukuk Sözlüğü