1 No’lu HSYK kararı

ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 19 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESBİT EDİLEN KADEME İLERLEMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI KADEME İLERLEMESİNİN KOŞULLARI Madde 1- (Değişik) Hâkim ve Savcılık mesleğinde bulunanların bulundukları derecenin kademelerinde ilerleyebilmeleri için; a)Bulundukları
View Full Article…