Yeni HSYK Kanunu

Yeni HSYK kanunu yürürlüğe girdi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yapısında değişiklik öngören 6524 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin 27.2.2014 tarih, 28926 sayılı mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2802 Sayılı Kanun üzerinde yapılan değişiklikler ve  HSYK Yasası Değişikliği  hakkındaki kanun gereğince getirilen yenilik ve değişikliklerin satırbaşları: HSYK, adli ve idari yargı hakim
View Full Article…

Adalet Akademisi Eğitim Faaliyetleri

ADALET AKADEMİSİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 17 ve 26 ncı maddeleri hükümleri gereğince, içinde yaşadığımız bilişim çağı olarak da adlandırılan süreçte yaşanan baş döndürücü değişim, gelişim ve özellikle Avrupa Birliğine uyum sürecinde hukuk ve adalet alanında yaşanan değişimler de dikkate alınarak, adlî yargı hâkim ve savcı adayları ile idarî ve askerî
View Full Article…