TBMM’nin kurulmasından sonraki Adalet Bakanları

TBMM’nin kuruluşundan sonraki dönemde görev yapan tüm Adalet Bakanları : Celalettin Arif Bey 03.05.1920-24.01.1921 Mustafa Kazım Bey (V.) 22.04.1923-14.08.1923 Zekai Apaydın(V.) 16.12.1920-24.01.1921 Seyit Bey 18.08.1923-06.03.1924 Hafız Mehmet (V.) 08.02.1921-19.05.1921 Mustafa Necati Bey 06.03.1924-22.11.1924 R.Şevket İnce 19.05.1921-15.07.1922 Mahmut Esat Bozkurt 23.11.1924-27.09.1930 Behçet Bey (V.) 15.07.1922-16.08.1922 Y.Kemal Tengirşek 27.09.1930-25.03.1933 Rıfat Bey 16.08.1922-14.08.1923 Şükrü Saraçoğlu 24.05.1933-12.11.1938 Hilmi Uran
View Full Article…

TBMM’nin kurulmasından önceki Adalet Bakanları

TBMM’nin kuruluşundan önce görev yapmış bütün Adalet Bakanları   Ahmet Cevdet Paşa 25.4.1868-25.4.1870 Yûsuf Kâmil Paşa 25.1.1872-8.8.1872 Kavalalı Mustafa Fâzıl Paşa 25.4.1870-8.8.1870 Safvet Paşa 8.8.1872-12.3.1873 (Sd.) İbrâhîm Edhem Paşa 8.8.1870-4.7.1871 (Sd.) Ahmet Midhat Paşa 12.3.1873-21.9.1873 (Sd.) Şîrvânî-zâde Rüşdî Paşa 4.7.1871-25.9.1871 Hûrşîd Paşa 21.9.1873-4.3.1874 Mütercim Rüşdî Paşa 25.9.1871-22.10.1871 Â’kif Paşa 4.3.1874-12.6.1875 Kavalalı Mustafa Fâzıl Paşa 22.10.1871-25.01.1872 (Sd.) A’rifî Paşa
View Full Article…