Adalet Uzmanlığı Sınavı konuları

ADALET UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARI Adalet uzmanlığı sınav konuları genel olarak aşağıdaki başlıklarda toplanmış olup, sınava gireceklerin bu dersleri çalışmaları menfaatleri icabıdır. A- GENEL KONULAR T.C Anayasası, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının 1 sayılı Kararnamesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu B- GÖREV YAPTIKLARI BİRİMLERE GÖRE KONULAR Cezai ve Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve Uluslararası Kuruluşlar
View Full Article…