Dava dosyası sayıları

Bir gün içinde kaç tane dava dosyası açıldığı, kaç tane davanın bitirilebildiği konusundaki istatistiksel sayıları sizler için araştırdık. Araştırma sadece 1 günlük yani 25.5.2016 tarihinde Tüm Türkiye genelinde bulunan Ceza mahkemeleri, Hukuk mahkemeleri ve İdare mahkemelerinde açılan davaları, icra dairelerinde yapılan icra takiplerini ve Savcılık dosyalarını kapsamaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarına giren ve çıkanlar ile
View Full Article…

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapmadan AİHM’e başvurulabilinir mi?

AİHM, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Avrupa İnsan Hakları mahkemesine başvuruda bulunmadan Önce Tüketilmesi Gereken Bir Yol Olduğuna Hükmetmiştir. AİHM, 14.5.2013 tarihinde açıkladığı kararında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne bireylere doğrudan başvurma hakkı sunan ve 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliği ile oluşturulan bireysel başvuru yolunun “AİHM’e başvurmadan önce tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu” olduğuna hükmetmiştir.
View Full Article…