4769 Sayılı Kanun

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun No: 4769 Kabul Tarihi : 29/07/2002 Resmi Gazete Tarihi: 02/08/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24834 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, KURULUŞ VE GÖREV AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve mesleki eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza
View Full Article…