3717 Sayılı Kanun

ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3717 Kabul Tarihi: 08/05/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1991 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20873 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, adli personele ve Devlet davalarını takibe yetkili Hazine Avukatları,
View Full Article…

Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2009

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: Resmi Gazete: 24.12.2008 Sayı: 27090 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58)              492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanunu ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,“…..             Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit
View Full Article…