İcra ve İflas Kanunundaki Suçlarda İddianame gerekli değildir

2007/28 ( İİK SUÇLARINDA İDDİANAME GEREKMEDİĞİ hakkında karar) Fatih ACAR: Esas No:2007/17 Karar No:2007/28 Ceza Genel Kurulu 2007/17RD-16 E., 2007/28 K. •  İCRA VE İFLAS SUÇLARINDA ŞİKAYET •  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 346 ] •  2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 347 ] •  2004 S. İCRA VE İFLAS
View Full Article…

Iddianamelerde dikkat edilecek hususlar

C.Savcılıklarınca düzenlenen iddianamelerde dikkat edilmesi gereken hususlar : TC Adalet Bakanlığı Teftiş kurulu önerileri;  1- Çocuklar Hakkındaki Evrakın Tefriki               Suç tarihinde l8 yaşını doldurmamış şüphelilerin büyüklerle birlikte işledikleri suçlarda, soruşturma evrakı tefrik edilmeden kamu davası açıldığı saptanmıştır.             (…sayılılar)             * 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 17/1. maddesi “küçüklerin büyüklerle birlikte suç işlemeleri
View Full Article…