4 No’lu HSYK kararı

ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNUN 32 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESBİT EDİLEN BİRİNCİ SINIFA AYRILMA ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI (01.05.1983 gün ve 18034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) Karar No: 4 Karar Tarihi: 11.04.1983 GENEL ESASLAR Madde 1- Adli ve İdari
View Full Article…