Ceza Mahkemesi Tanık ücreti tarifesi 2019

27 Aralık 2018 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30638 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2019 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarfenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilşikn usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim
View Full Article…