Dava veya Icra Takibi açarken UYAP tarafından başvuran dışında T.C. Kimlik numarası verilmesi zorunlu değildir

Dava açma ve icra takibi yapma aşamasında UYAP tarafından sadece müracaat sahibinin (davacı, alacaklı) TC Kimlik numarası yeterli olup, davalı veya takip borçlusunun TC Kimlik no’sunun verilmesi gerekli olmadığına dair karar :  İstanbul Barosu Başkanlığı dava açarken veya icra takibi yapılırken UYAP’tan kaynaklı tarafların veya karşı tarafın kimlik numarası olmadan işlem yapılamadığı konusunda duyumlar alması üzerine Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem
View Full Article…