Adliye Yazı İşleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet başsavcılıkları ile adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
View Full Article…

Açıköğretim Adalet Bölümü

Yeni sisteme göre; Açıköğretim Adalet Bölümünün 2 yıllık önlisans programı bulunmakta ve kontenjan uygulanmamaktadır. Yenilenen “Adalet Önlisans Programı” hakkında verilen bilgilere göre; “Adalet Bölümü ‘nün eğitim süresi 2 senedir.  2.ci yılın sonunda öğrencinin not ortalaması 80 ve üzeri şartını yerine getirdiği takdirde Hukuk Fakültesi örgün eğitime geçiş yapılabilmektedir. Adalet Bölümü mezunları aynı zamanda,  Adalet Meslek Elemanı ünvanını kazanmaktadır.
View Full Article…