Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2009

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: Resmi Gazete: 24.12.2008 Sayı: 27090 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 58)              492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanunu ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,“…..             Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit
View Full Article…