Yurt Dışı Tebligat ve istinabe talepleri ile ilgili tebliğ

 Adalet Bakanlığından: 23 Aralık 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 27089 TEBLİĞ YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASIGEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ              Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2009 yılında yapılacak uygulamada:             I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 1/3/2008 tarihinde yürürlüğe giren Genelge’de belirtilen
View Full Article…