Dava açma ve icra takibi yapma aşamasında UYAP tarafından sadece müracaat sahibinin (davacı, alacaklı) TC Kimlik numarası yeterli olup, davalı veya takip borçlusunun TC Kimlik no’sunun verilmesi gerekli olmadığına dair karar : 

İstanbul Barosu Başkanlığı dava açarken veya icra takibi yapılırken UYAP’tan kaynaklı tarafların veya karşı tarafın kimlik numarası olmadan işlem yapılamadığı konusunda duyumlar alması üzerine Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 21 Nisan 2009 tarih ve 17744 Gündem sayılı bir yazı yazarak konuya açıklık getirmesini istemişti. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hâkim Ali Kaya, İstanbul Barosu Başkanlığına yazdığı 30.04.2009 tarih ve 2310 sayılı cevabi yazısında, UYAP sisteminde bulunan 137 taraf sıfatının bazılarında T.C. Kimlik Numarasının girilmesinin zorunlu olmadığını, dava ve takip açılırken UYAP tarafından T.C. Kimlik Numarası istenmediğini bildirdi. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca ayrıca, 21.11.2008 tarih ve 6487 sayılı yazıyla, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları, Adili Tıp kurumu Başkanlıklarının tüm başvurularda, başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarasının istenmesi, bildirilmemesi halinde işlem yapılmaması konusunda uyarıldığı belirtildi.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.