UYAP; Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıkları, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların fonksiyonlarını kapsayan yargı bilişim projesidir.

· Bakanlık teşkilatı yanında 133 ağır ceza merkezinden 131’i, 577 mülhakat adliyeden 543’ü, 25 bölge idare mahkemesinden 23’ü ve 5 adet CMK’nın 250’nci maddesi ile görevli başsavcı vekilliği olmak üzere toplam 8142 mahkeme, ceza infaz kurumlarının tamamı, 26 adet Adli Tıp Kurumu birimi UYAP işletimine alınmıştır. Bu verilere göre UYAP, ülkemizin % 97’sinde kullanılabilmektedir. İşletime alınan yerlerde yargısal ve idari işlemler UYAP sistemi üzerinden yapılabilmektedir.

Adli Sicil ve İstatistik Genel müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(MERNİS), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü(TAKBİS), PTT, Emniyet Genel Müdürlüğü (POLNET), Türkiye Noterler Birliği ve Telekomünikasyon Kurumu ile vatandaşlık numaraları kullanılarak UYAP entegrasyonu sağlanmış olup, mahkemeler tarafından sabıka, nüfus ve ehliyet kayıtları sistemden alınabilmekte ve sistem üzerinden tutuklama ve yakalama sorguları yapılabilmekte, bilgilerin hızlı gelmesinden daha önemlisi sağlıklı gelmesi sağlanmaktadır.

i. MERNIS (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ta taraf olan kişilerin MERNİS’te yer alan nüfus bilgileri elektronik ortamda alıp otomatik olarak UYAP’a kaydedilmektedir. Nüfus Kayıt Örneği de bu kapsamda anında elektronik olarak alınabilmektedir.
ii. ADLİ SİCİL (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ ta taraf olan kişilerin Adli Sicildeki bilgileri elektronik ortamda alıp otomatik olarak UYAP’a kaydedilmektedir.
iii. AKBANK (Aktif Çalışıyor)

· Avukat Portalı vasıtası ile avukatların internet üzerinden dosya açmaları sırasında hesaplanan harçların avukatın hesabından ilgili veznenin hesabına havale edilmesini sağlar.
iv. POLNET (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ta taraf olan kişilerin ehliyet bilgileri POLNET üzerinden anında sorgulanmaktadır.
v. PTT (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ ta yazılmış ve postaya gönderilmiş olan Tebligat Bilgileri PTT tarafında sorgulanabildiği gibi, çıkarılan tebligatın yapılıp yapılmadığı veya hangi safhada olduğu yargı birimlerimiz tarafından takip edilebilmektedir.
vi. TAKBIS (Aktif Çalışıyor)

· UYAP’ ta yer alan kişi ve kurumların gayrimenkul bilgileri sorgulanabilmektedir.
vii. KİHB, Jandarma, Maliye Bakanlığı, Noterler Birliği, Telekomünikasyon Kurulu (Çalışmalar Devam Ediyor.

2. Sistemde, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine uygun olarak, güncel mevzuata göre karar verilmesini ve bu sayede yargıda birliği sağlayan her an güncellenen mevzuat ile içtihat, genelge, mütalaa, örnek karar, emsal yazı ve metinler, şablon yazılar gibi bilgi ve belgelerin yer aldığı bilgi bankası bulunmaktadır. UYAP Mevzuat Programı adında internet üzerinden veya kendi bilgisayarlarına yükleyerek internetin olmadığı ortamlarda da vatandaşların da kullanabildiği bir versiyonu, internet sayfamızda yayınlanmaktadır. Ayrıca hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mevzuat ve içtihat ihtiyaçlarını karşılamada alternatif kaynaklar oluşturmak için Meşe ve Akip mevzuat firmaları ile anlaşma yapılarak bu programların hâkim ve Cumhuriyet savcıları tarafından ücretsiz olarak edinmeleri sağlanmıştır.

3. Yargı birimleri ve Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatının tamamı internet erişimine kavuşturulmuş, gerekli eğitimler verilerek yargı mensuplarının bilişim okur-yazarlığı en üst seviyeye çıkartılmıştır.

4. UYAP kapsamında hâkim ve Cumhuriyet savcıları başta olmak üzere tüm adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları personeline birer
adet @adalet.gov.tr uzantılı e-posta adresi tahsis edilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Ayrıca kullanıcıların e-posta hesaplarına internet ortamından da ulaşabilmeleri için web tabanlı olarak sunulmaktadır. Oluşturulan e-Posta grupları ile hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personelin benzer görevdeki meslektaşları ile hızlı iletişim kurma ve bilgi alış verişi yapmaları sağlanmıştır.

5. Serbest Kürsü UYAP kapsamında, kullanıcıların, hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda bilgi alış verişinde bulunması, hukuksal konuları aralarında tartışması, genel bilgilendirme ihtiyacının karşılanması gibi amaçlarla oluşturulmuş adli ve idari yargı, ceza infaz kurumları, adli tıp kurumları ile Bakanlıkta çalışan personel ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarına hizmet veren açık bir iletişim platformudur.

6. Avukatların, UYAP Avukat Portalını kullanarak, kendilerine Bakanlığımızca verilen sertifikaları ile UYAP Sistemine güvenli giriş yapıp, internet üzerinden elektronik imza ile yeni dava dosyası açabilme, harç ve yargılama masraflarını ödeyebilme, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilme, dava dosyalarına evrak katabilme, bu dosyalardan suret alabilme imkânı sağlanmıştır.

7. Avukatların UYAP’tan internet üzerinden dava açabilmeleri, harç ve yargılama masraflarını çevrim içi (on-line) internet bankacılığı sistemi üzerinden ödeyebilmeleri için Akbank’la 06.09.2006 tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde ağır ceza merkezlerinde Akbank’a mahkeme vezne hesapları açılmıştır. Diğer yandan avukatların e-dava açabilmesi projesine Akbank dışındaki bankaların da dâhil edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda İş Bankası ve TEB ile ön görüşmeler yapılmıştır. Bugüne kadar UYAP sistemini kullanmak amacıyla başvuran 25.000 avukat için güvenlik sertifikası üretilerek kendilerine ulaştırılmıştır.

8. UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi ile vatandaşlar internet ortamında adli ve idari yargı ile icra dairelerinde görülmekte olan dosyaların konusunu, suçun adını, taraflarını, duruşma tarihini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, kararın kabul veya red, mahkumiyet veya beraat gibi safahatı hakkında bilgiye ulaşabilmeleri imkânı sağlanmıştır.

9. Vatandaşların internet üzerinden mobil imza ile UYAP’a bağlanarak yeni dava dosyası açabilme, harç ve yargılama masraflarını ödeyebilme, yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarını inceleyebilme, dava dosyalarına evrak katabilme, bu dosyalardan suret alabilmeleri için TURKCELL ile yapılan teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Protokol çalışmaları devam etmektedir.

10. Vatandaşların dava dosyalarının safahatları hakkında SMS yoluyla bilgilendirilmeleri için AVEA ve TÜRKCELL A.Ş. ile yapılan teknik alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. AVEA A.Ş., bu konuda hazırlanan protokolü imzalamış Bakanlık makamının imzası beklenmektedir. TÜRKCELL ve VODAFONE A.Ş. ise protokolü henüz imzalamamıştır.


No Comments yet, be the first to reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.